Academic Staff

Mrs Ito Chiharu

Giáo viên Mầm non

Mrs Mochizuki Junko

Giáo viên Tiểu học

Mrs Kang Yangja

Giáo viên Tiểu học

Oishi Minako

Giáo viên Tiểu học

Sekiguchi Shigeji

Giáo viên Tiểu học

Maeda Sayo

Giáo viên Tiểu học

(Tiếng Việt) Patricia L. Williams

Giáo viên tiếng Anh

(Tiếng Việt) Nina Siddiqui

Giáo viên Tiểu học Cambridge

Lisa Sweeney

Giáo viên Tiểu học Cambridge

(Tiếng Việt) Kevin Dyer

Giáo viên tiếng Anh

(Tiếng Việt) Ian Bain

Giáo viên Tiểu học Cambridge

Carl Halford

Giáo viên Tiểu học Cambridge