Đội ngũ giáo viên

Cô Trần Thị Hương Giang

Giáo viên Mầm non

Cô Lê Thị Hồng

Giáo viên Mầm non

Cô Nguyễn Thị Lưu

Giáo viên Mầm non

Thầy Nguyễn Hoàng Tùng

Giáo viên Tiểu học

Cô Lê Thị Thùy Trinh

Trợ giảng

Cô Nguyễn Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu học

Cô Hoàng Hương Giang

Giáo viên Tiểu học

Cô Trần Thị Ngọc

Giáo viên Tiểu học

Cô Nguyễn Thanh Phương

Giáo viên Tiểu học

Cô Nguyễn Thị Thanh

Giáo viên Tiểu học

Cô Fujii Masayo

Giáo viên Mầm non

Cô Trung Thị Phương

Giáo viên Tiểu học