Đội ngũ giáo viên

Cô Kang Yangja

Giáo viên Trung học

Cô Oishi Minako

Giáo viên Tiểu học

Thầy Sekiguchi Shigeji

Giáo viên Tiểu học

Cô Maeda Sayo

Giáo viên Tiểu học

Patricia L. Williams

Giáo viên tiếng Anh

Nina Siddiqui

Giáo viên Tiểu học Cambridge

Cô Trần Thị Hương Giang

Giáo viên Mầm non

Cô Lê Thị Hồng

Giáo viên Mầm non

Cô Nguyễn Thị Lưu

Giáo viên Mầm non

Thầy Nguyễn Hoàng Tùng

Giáo viên Tiểu học

Cô Nguyễn Thị Hồng Gấm

Giáo viên Tiểu học

Cô Hoàng Hương Giang

Giáo viên Tiểu học