Đội ngũ giáo viên

Cô Ito Chiharu

Giáo viên Mầm non

Cô Kang Yangja

Giáo viên Tiểu học

Cô Oishi Minako

Giáo viên Tiểu học

Thầy Sekiguchi Shigeji

Giáo viên Tiểu học

Cô Maeda Sayo

Giáo viên Tiểu học

Patricia L. Williams

Giáo viên tiếng Anh

Nina Siddiqui

Giáo viên Tiểu học Cambridge

Lisa Sweeney

Giáo viên Tiểu học Cambridge

Kevin Dyer

Giáo viên tiếng Anh

Ian Bain

Giáo viên Tiểu học Cambridge

Thầy Carl Halford

Giáo viên Tiểu học Cambridge

Cô Trần Thị Hương Giang

Giáo viên Mầm non