Đội ngũ giáo viên

Cô Fujii Masayo

Giáo viên Mầm non

Cô Trung Thị Phương

Giáo viên Tiểu học

Cô Fujita Maika

Giáo viên Mầm non

Cô Masako Koga

Phó phòng Đào tạo

Cô Akari Furukawa

Trưởng bộ phận khối Mầm Non

Thầy Junichi Kinoshita

Trưởng bộ phận Tiểu học

Cô Eiko Ota

Giáo viên tiểu học

Cô Yamakoshi Moe

Giáo viên thể chất

Thầy Yamada Sho

Giáo viên tiểu học

Cô Yamaguchi Chiyoko

Giáo viên tiểu học

Cô Ueda Kimiko

Giáo viên tiểu học

Cô Uyanagi Risa

Giáo viên tiểu học