Đội ngũ giáo viên

Cô Masako Koga

Phó phòng Đào tạo

Thầy Kentaro Tsunoda

Trưởng bộ phận khối Tiểu học

Cô: Akari Furukawa

Trưởng bộ phận khối Mầm Non

Thầy Junichi Kinoshita

Giáo viên tiểu học

Cô Eiko Ota

Giáo viên tiểu học

Cô Yamakoshi Moe

Giáo viên thể chất

Cô Mai Kawai

Giáo Viên Mầm Non

Cô Ishido Miho

Giáo viên Mầm non

Cô Sao Ichinose

Giáo Viên Mầm Non

Cô Andea Orosz

Trưởng bộ môn tiếng Anh

Thầy Andrew McCarter

Bộ môn tiếng anh

Thầy Nguyễn Duy Anh

Phiên dịch, trợ giảng