LỚP SORA HỌC BƠI VỚI CÔ MOE

Một số hình ảnh về buổi học bơi của lớp Sora với cô Moe: 


Đăng ký CLB "Summer Club 2017" tại: http://jis.edu.vn/cau-lac-bo-he-2017/

Trường Quốc tế Nhật Bản