Lớp học đời sống của các em học sinh lớp 2

Chủ đề của buổi học ngày hôm nay là trải nghiệm việc sử dụng những đồ vật xung quanh cuộc sống học trò.

Hôm nay, Cô giáo đã hướng dẫn các bạn học sinh làm chú chuồn chuồn bằng vỏ bìa hộp sữa.

Chú chuồn chuồn mà Cô giáo làm lượn rất đẹp, vậy chắc chắn phải có bí quyết gì đây.

Các bạn học sinh cũng đã làm thử vài lần nhưng chưa thành công.

Và đến cuối buổi học, các bạn học sinh đã phát biểu trước lớp về sự cố gắng của mình. Sự thất bại hay sự thành công sẽ là những trải nghiệm quý giá cho bản thân mỗi học sinh. Nhưng hơn hết là sự chia sẻ cho tất cả Thày Cô và bạn bè.


Đến cuối buổi học, những ý kiến đều được lưu lại trong Nhật ký.

Qua giờ học cuộc sống, các bạn trẻ sẽ học được rất nhiều kiến thức để có thể áp dụng vào cuộc sống.