(Tiếng Việt) Lễ tri ân và chia tay thầy Sasano: “Thầy đã nâng bước chúng em”

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。