(Tiếng Việt) LỄ KHỞI CÔNG KHU THCS VÀ THPT TRƯỜNG QUỐC TẾ NHẬT BẢN

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.