(Tiếng Việt) Lần đầu đi điền dã, các con đua nhau nhặt trứng ngỗng, hái đu đủ sạch, vuốt ve lợn con “đốn tim” người lớn

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。