(Tiếng Việt) Lạ ở Việt Nam: Vào nơi khiến học sinh đồng loạt chắp tay cám ơn…người dưng

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。