(Tiếng Việt) Lạ ở Việt Nam: Vào nơi khiến học sinh đồng loạt chắp tay cám ơn…người dưng

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.