I. Khả năng trí tuệ của trẻ được quyết định trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi

Sorry, this entry is only available in Vietnamese and Japanese.