PHIẾU ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH

Quý cha mẹ học sinh có thể tải phiếu Đăng ký tuyển sinh tại:

Phiếu Đăng Ký Tuyển Sinh (Bản Word)

Phiếu Đăng Ký Tuyển Sinh (Bản PDF)Japanese International School