Giờ học tiếng Anh của các bạn học sinh lớp 3

 Nội dung của buổi học hôm nay là phân biệt giữa thì hiện tại, thì quá khứ, thì hiện tại tiếp diễn. Cùng với giáo viên bản ngữ, các bạn trẻ sẽ được học tiếng Anh một cách tự nhiên và sinh động. Ngoài ra, các cô giáo tiếng Anh người Việt Nam cũng hỗ trợ giờ học tiếng Anh cho các bạn nhỏ.

英語の授業
英語の授業サポート

Các bạn học sinh sôi nổi phát biểu trả lời câu hỏi của Thày giáo Phòng học dành riêng cho tiếng Anh có không gian sáng sủa và vui nhộn.Trên tường có treo những bức tranh mà các bạn học sinh tự vẽ.壁に貼ってあるイラスト会話する生徒と先生

Hãy cùng sử dụng mẫu câu mà các bạn nhớ được để hỏi bạn cùng lớp.

“Ơ, cái đấy Thày nói thế nào nhỉ?”

Các bạn không hề ngại ngùng mà rất hăng hái nói tiếng Anh.

質問する生徒発言する生徒

Ngay cả những lúc ngoài giờ học, cũng có thể thấy các bạn nói chuyện rất tự nhiên với các Thày cô bản ngữ.