GIỜ HỌC MÔN NGỮ VĂN CỦA HỌC SINH LỚP 7

Ở trường Quốc tế Nhật Bản, học sinh phải học phần lớn các môn bằng tiếng Nhật.

Tuy nhiên, việc hiểu rõ tiếng Việt là điều không thể thiếu trong việc nâng cao năng lực tư duy và sức tưởng tượng của học sinh.

Nêu lên được ý kiến của mình bằng tiếng mẹ đẻ, hiểu được ý kiến và trao đổi với người khác là việc hết sức quan trọng trong sự trưởng thành của học sinh.

Bài học hôm nay là tìm ra những lỗi câu từ trong đoạn văn.

Sửa lại những chỗ bị sai.

Học sinh chăm chú lắng nghe phát biểu của bạn cùng lớp.

Cùng với việc học ngoại ngữ, khả năng tiếng Việt cũng dần được tăng lên.