GIÁM ĐỐC CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE

  Thầy Sidney Rose

 Thầy Sidney Rose là một nhà giáo dục người Anh đã có bề dày kinh nghiệm sau nhiều năm làm việc về chương trình Cambridge ở các trường Quốc tế tại nhiều quốc gia. Thầy từng giúp Bộ Giáo dục một số nước về vấn đề chính sách và phương pháp giáo dục; cố vấn trực tiếp cho Hoàng gia tại Dubai và Qatar. Thầy cũng đã có nhiều năm làm việc tại UK, USA, Thụy Điển, Hong Kong, Singapore, Saudi Arabia, Kuwait, Libya, Ai Cập, Bahrain, Kazakhstan, Ấn Độ và Trung Quốc. Thầy đã từng làm Hiệu trưởng và Giám đốc chương trình Quốc tế ở 6 trường Quốc tế tại Thụy Điển, Qatar, Trung Quốc,Ấn Độ và hiện tại là Việt Nam.

 

Thầy cũng là thành viên của Hiệp hội Hoàng gia và Ủy ban tư vấn giáo dục xã hội. Thầy làm việc với trường Đại học Cambridge về việc phát triển chương trình “Glocal” với mục tiêu kết hợp chương trình học Cambridge Quốc tế với ngôn ngữ và văn hóa nước sở tại. Thầy cũng từng là cố vấn cho chương trình International Baccalaureate tại Mỹ.

 

Rất quen thuộc với Đông Nam Á, đã từng đến làm việc tại Việt Nam và Hà Nội, Thầy cũng rất thích món ăn Việt Nam.

 

Thầy Sidney Rose có rất nhiều kinh nghiệm và được đánh giá cao trong lĩnh vực Giáo dục quốc tế, là diễn giả thường xuyên tại các hội nghị toàn cầu trong lĩnh vực này.