(Tiếng Việt) Đón Tết ở JIS: Đừng bỏ lỡ chùm ảnh bé tập gói bánh chưng đẹp ngỡ ngàng

申し訳ありません、このコンテンツはただ今 ベトナム語 のみです。