(Tiếng Việt) Đón Tết ở JIS: 4 “đặc sản” khó lẫn của học sinh trường Nhật trong lễ hội Xuân 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.