(Tiếng Việt) Đại dịch Covid-19: Những hình ảnh ngày đầu học sinh trở lại trường

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.