CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH CAMBRIDGE

Cambridge Global English được phát triển để cung cấp sự hỗ trợ toàn diện về ngôn ngữ cho người học tiếng Anh như một ngôn ngữ thứ hai – ngôn ngữ mà chúng tôi tin là phù hợp với học sinh của trường Quốc tế Nhật Bản.

Các chủ đề trong chương trình giảng dạy được thiết kế nhằm thúc đẩy người học tham gia tích cực và sáng tạo thông qua nhiều hoạt động nhằm giúp họ tiếp thu kiến ​​thức và thực hành tiếng Anh. Người học có thể đạt được các kĩ năng và quá trình học tập giúp họ tự tin tiếp cận các tình huống học tập mới. Phương pháp học tập tập thể được khuyến khích áp dụng thông qua các hoạt động nhóm và công việc tiếp theo.

Chương trình nhấn mạnh việc phát triển các kĩ năng nghe, nói, đọc và viết cũng như phát triển vốn từ vựng và nhận biết ngôn ngữ. Tài liệu này giúp người học phát triển kĩ năng ngôn ngữ cần thiết để đọc các tài liệu trên lớp trong  những môn học khác.


Khối Trung học cơ sở hệ Cambridge

Chương trình khối Trung học cơ sở hệ Cambridge phát triển các kỹ năng và sự hiểu biết bằng tiếng Anh. Môn Toán và Khoa học trong ba năm đầu tiên của bậc giáo dục Trung học (Lớp 7, 8 và 9) kết hợp với chương trình giảng dạy và đánh giá tổng hợp  đạt tiêu chuẩn quốc tế. Các chương trình học dành cho tiếng Anh của chúng tôi coi tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Một nền tảng cho sự phát triển

Chương trình hệ Cambridge khối Trung học cơ sở chuẩn bị nền tảng cho chương trình Cambridge khối Phổ thông Trung học và các chương trình giáo dục khác. Các bài kiểm tra điểm của khối Trung học cơ sở hệ Cambridge có thể được sử dụng để theo dõi mức độ sẵn  sàng của học sinh trong  giai đoạn giáo dục tiếp theo.


Đánh giá khách quan

Chương trình khối Trung học cơ sở hệ Cambridge bao gồm hai lựa chọn kiểm nghiệm: Bài kiểm tra cuối kì và kiểm tra cuối cấp của Trung học cơ sở hệ Cambridge. Những đánh giá này cung cấp một tiêu chuẩn quốc tế về thành tích học tập của học sinh. Chúng giúp giáo viên xác định được điểm mạnh và điểm yếu của học sinh và từ đó đưa ra lời khuyên hữu ích giúp học sinh tiến bộ.

Chương trình học quốc tế

Phù hợp và có liên quan trên phạm vi toàn cầu, chương trình khối Trung học cơ sở hệ Cambridge được thiết kế linh hoạt và phù hợp với văn hoá Việt Nam. Nó bao gồm các tài liệu giảng dạy và đánh giá chất lượng hàng đầu thích hợp cho việc giảng dạy trong môi trường và triết lý giáo dục của JIS.

Sự linh hoạt

Các trường có thể áp dụng chương trình hệ Cambridge khối Trung học cơ sở với các chương trình khác. Không một phần nào của chương trình là bắt buộc, do đó, giáo viên có thể sử dụng các tài liệu cho phù hợp với trình độ lớp học của mình và chúng tôi sẽ kết hợp với chương trình giảng dạy riêng tại JIS.