CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE TỔNG THỂ

Chương trình Quốc tế Cambridge dành cho học sinh độ tuổi từ 6 đến 18. Nhiều môn học độc đáo và sinh động đã khiến cho chương trình học trở nên thú vị và phù hợp với học sinh.

Học sinh của chương trình Cambridge sẽ có nhiều cơ hội học hỏi thêm kiến thức và những kĩ năng cần thiết ở trường phổ thông, Đại học và bậc học cao hơn

4 chương trình học từ Tiểu học đến Trung học và chương trình chuẩn bị cho Đại học. Ở mỗi cấp – từ chương trình Tiểu học Cambridge, chương trình Trung học cơ sở Cambridge 1, chương trình Trung học cơ sở Cambridge 2 và chương trình Cambridge nâng cao – đều được giảng dạy dựa trên nền tảng những gì học sinh đã được học trước đó, nhưng đồng thời cũng có thể được dạy riêng biệt.

Dưới đây là 5 yếu tố chính của giáo dục Cambridge: chương trình Quốc tế, giáo viên và việc nâng cao trình độ, đánh giá kiểm tra, công nhận rộng rãi và tính toàn cầu.

Chương trình Quốc tế

Chúng tôi đưa ra các môn học trong một chương trình phù hợp với hoàn cảnh, văn hóa và đặc tính của nhà trường và sự cần thiết của học sinh.

Giáo viên và việc nâng cao trình độ

Chúng tôi cũng đưa ra những chương trình đào tạo cho giáo viên, giúp giáo viên nâng cao trình độ và phương pháp trong suốt quá trình giảng dạy. Chúng tôi khuyến khích những phương pháp giảng dạy phát triển được năng lực của học sinh để họ có thể tự đánh giá kết quả học tập của mình. 

Đánh giá

Những bài kiểm tra được chúng tôi biên soạn một cách công bằng, hợp lý, hiệu quả và có tính thực tiễn. Chúng tôi đánh giá những gì được coi là quan trọng nhất: kiến thức về môn học, hiểu bản chất và kĩ năng tư duy được nâng cao. Việc đánh giá linh hoạt giúp chúng tôi dành thời gian nhiều nhất cho việc giảng dạy và học tập của học sinh.

Công nhận toàn cầu

Các bằng cấp của Cambridge đều được công nhận rộng rãi bởi nhiều trường Đại học và các công ty toàn cầu. Những học sinh theo học chương trình Cambridge đều có thể tin chắc rằng những chứng chỉ của mình sẽ được công nhận và đánh giá cao tại Việt Nam và Quốc tế.

Một cộng đồng toàn cầu

Các trường học thuộc Cambridge đều là thành viên của cộng đồng giáo dục Quốc tế. Chúng tôi thuộc về cộng đồng học tập chuyên nghiệp, nơi có thể kết nối với các giáo viên trên toàn thế giới để chia sẻ những góc nhìn, thông tin, cơ hội và học hỏi lẫn nhau.