CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE TIỂU HỌC

Chương trình Tiểu học Cambridge dành cho học sinh từ 6 đến 11 tuổi, mang đến JIS một chương trình giảng dạy với tiêu chuẩn quốc tế nhằm phát triển kỹ năng và hiểu biết của học sinh trong môn tiếng Anh, Toán học và Khoa học. Chương trình tạo điều kiện cho các giáo viên của chúng tôi đánh giá sự tiến bộ trong quá trình học tập của các em với hai loại đánh giá tùy chọn: Các bài kiểm thi lên lớp ở khối Tiểu học của Cambridge và các bài thi cuối cấp của Cambridge.

Các khung chương trình học của chúng tôi dành cho tiếng Anh là lựa chọn 'Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai'.

Nền tảng cho giáo dục trung học

Chương trình Tiểu học Cambridge giúp xác định điểm mạnh và điểm yếu của học sinh và hỗ trợ quá trình học tập và phát triển của các em. Chương trình này chuẩn bị cho các em học sinh có thể chuyển tiếp một cách vững vàng lên hệ THCS Cambridge và cao hơn nữa.

Chuẩn bên ngoài

Các bài đánh giá của chương trìnhTiểu học Cambridge, bao gồm điểm kiểm tra chính, cung cấp cho giáo viên một tiêu chuẩn quốc tế để thông báo kết quả về công tác giảng dạy của họ và đánh giá quá trình tiến bộ của học sinh theo thời gian một cách dễ dàng. Các bài đánh giá cũng giúp giáo viên có báo cáo chi tiết, theo hệ thống tới các cha mẹ học sinh.

Chương trình học quốc tế

Phù hợp và có liên quan trên phạm vi toàn cầu, chương trình Tiểu học Cambridge đã được thiết kế linh hoạt và phù hợp với văn hoá Việt Nam. Chương trình bao gồm các tài liệu giảng dạy và đánh giá chất lượng hàng đầu phù hợp cho việc dạy và học ở Việt Nam.


Sự linh hoạt

Chương trình Tiểu học Cambridge có thể bổ sung cho nhiều phương pháp  và chương trình giảng dạy. Không một phần nào của chương trình là bắt buộc và chúng tôi có quyền tự do lựa chọn các phần phù hợp nhất với trình độ của các em học sinh. Điều này có nghĩa là chúng tôi có thể sử dụng một phần , hoặc toàn bộ chương trình Tiểu học Cambridge trong  chương trình học của trường chúng tôi.

Trường Quốc tế Nhật Bản