CHƯƠNG TRÌNH CAMBRIDGE KHỐI THCS 1

Khối Trung học cơ sở hệ Cambridge

Chương trình khối Trung học cơ sở hệ Cambridge phát triển các kỹ năng sử dụng tiếng Anh và sự hiểu biết bằng tiếng Anh. Môn Toán và Khoa học trong ba năm đầu tiên của bậc giáo dục Trung học (Lớp 7, 8 và 9) kết hợp với chương trình giảng dạy và đánh giá tổng hợp  phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế. Các chương trình học dành cho tiếng Anh của chúng tôi lựa chọn tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai.

Một nền tảng cho sự phát triển

Chương trình hệ Cambridge khối Trung học cơ sở chuẩn bị kĩ lưỡng cho chương trình Cambridge  khối Phổ thông Trung học và các chương trình giáo dục khác. Các bài kiểm tra chính của khối Trung học cơ sở hệ Cambridge có thể được sử dụng để theo dõi mức độ sẵn sàng của học sinh cho giai đoạn giáo dục tiếp theo.
Đánh giá khách quan

Chương trình khối Trung học cơ sở hệ Cambridge bao gồm hai lựa chọn kiểm tra: Bài kiểm tra sự tiến bộ của Trung học cơ sở hệ Cambridge và kiểm tra điểm của Trung học cơ sở hệ Cambridge. Những đánh giá này cung cấp một tiêu chuẩn quốc tế về thành tích của học sinh, đồng thời giúp giáo viên xác định được điểm mạnh, điểm yếu của học sinh và từ đó đưa ra lời khuyên hữu ích để các em tiến bộ.

Chương trình học quốc tế

Phù hợp và có liên quan trên phạm vi toàn cầu, chương trình khối Trung học cơ sở hệ Cambridge được thiết kế linh hoạt và phù hợp với văn hoá Việt Nam. Nó bao gồm các giáo trình giảng dạy và đánh giá chất lượng hàng đầu thích hợp cho việc giảng dạy trong môi trường và triết lý của JIS.

Sự linh hoạt

Các trường có thể áp dụng chương trình khối Trung học cơ sở hệ Cambridge với các chương trình khác. Không một phần nào của chương trình là bắt buộc, do đó, giáo viên có thể sử dụng các tài liệu cho phù hợp với trình độ của học sinh và chúng tôi sẽ kết hợp với chương trình giảng dạy riêng tại JIS.

Japanese International School