(Tiếng Việt) Chùm ảnh: Ấn tượng tinh thần đồng đội trong Đại hội Thể thao JIS năm 2019

Sorry, this entry is only available in Vietnamese.