Chính sách học phí năm học 2020-2021

Theo kế hoạch, Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS) bắt đầu năm học 2020 – 2021 từ ngày 10/8/2020 – 2/7/2021. Nhà trường trân trọng gửi tới Quý phụ huynh thông tin chính sách học phí và các dịch vụ của năm học 2020 – 2021.