Tuyển sinh

Tuyển sinh năm 2019 – 2020

Trường Quốc tế Nhật Bản (JIS) là ngôi trường liên cấp từ bậc Mầm non đến hết THPT với giá trị cốt lõi là giáo dục nhân cách theo quan điểm: “Thông minh, học giỏi là cần thiết, nhưng quan trọng hơn là có nhân cách tốt!”. Hướng tới sự minh triết là khát vọng, mục tiêu […]