Tuyển dụng

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

Trường Quốc tế Nhật Bản tuyển dụng giáo viên tiểu học với các yêu cầu như sau: 1. Đối tượng tuyển dụng: Giáo viên Tiểu học – Trình độ: Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên về chuyên ngành giáo dục Tiểu học; – Ngoại ngữ: Giao tiếp bằng tiếng anh thành thạo. 2. Hạn […]

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIÁO VIÊN TRỢ GIẢNG

1. Đối tượng tuyển dụng: Giáo viên Trợ giảng tiếng Nhật – Trình độ: Tốt nghiệp Đại học loại khá trở lên về chuyên ngành tiếng Nhật; – Kinh nghiệm: Có kinh nghiệm làm việc từ 2 năm trở lên trong môi trường Tiếng Nhật. – Ngoại ngữ: Ưu tiên người biết thêm ngoại ngữ Tiếng […]

Contact Us

Đăng ký ứng tuyển