日本国際学校について

校長挨拶

(Tiếng Việt) Chào mừng Quý vị phụ huynh và các em học sinh đến với trường Quốc tế Nhật Bản!

日本国際学校について

(Tiếng Việt) Trường Quốc tế Nhật Bản là trường liên cấp từ bậc Mầm non đến hết Trung học Phổ thông theo mô hình giáo dục của Nhật Bản

Thông minh học giỏi là điều tốt, nhưng
điều quan trọng hơn là nhân cách tốt.