About

Message from Principal

(Tiếng Việt) Chào mừng Quý vị phụ huynh và các em học sinh đến với trường Quốc tế Nhật Bản!

Introduction about JIS

Introduction about Japanese International School

(Tiếng Việt) Giáo Dục Đạo Đức ở JIS

(Tiếng Việt) Giáo dục đạo đức ở trường Quốc tế Nhật Bản

(Tiếng Việt) Giáo Dục Nhật Bản

(Tiếng Việt) Giáo dục của Nhật Bản

Reward and Discipline

Reward and discipline in Japanese International School

Thông minh học giỏi là điều tốt, nhưng
điều quan trọng hơn là nhân cách tốt.