About

Message from Principal

(Tiếng Việt) Chào mừng Quý vị phụ huynh và các em học sinh đến với trường Quốc tế Nhật Bản!

About JIS

Introduction about Japanese International School

Moral Education in JIS

(Tiếng Việt) Giáo dục đạo đức ở trường Quốc tế Nhật Bản

JAPANESE EDUCATION

(Tiếng Việt) Giáo dục của Nhật Bản

Thông minh học giỏi là điều tốt, nhưng
điều quan trọng hơn là nhân cách tốt.