Giới thiệu

Thông điệp của thầy Hiệu trưởng

Chào mừng Quý vị phụ huynh và các em học sinh đến với trường Quốc tế Nhật Bản!

Giới thiệu về trường

Trường Quốc tế Nhật Bản là trường liên cấp từ bậc Mầm non đến hết Trung học Phổ thông theo mô hình giáo dục của Nhật Bản

Giáo Dục Đạo Đức ở JIS

Giáo dục đạo đức ở trường Quốc tế Nhật Bản

Giáo Dục Nhật Bản

Giáo dục của Nhật Bản

Thông minh học giỏi là điều tốt, nhưng
điều quan trọng hơn là nhân cách tốt.