Giáo dục sớm

I. Nắm bắt thời kỳ mẫn cảm của các giác quan ở trẻ

Giai đoạn mẫn cảm của trẻ là giai đoạn rất đặc biệt, giúp trẻ hứng thú với sự vật hay hoạt động...

II. Phương pháp giáo dục sớm

Phương pháp giáo dục cho trẻ từ 0-6 tuổi