Cơ sở vật chất

3 điểm mạnh của mô hình giáo dục Nhật Bản

Thầy cô và học sinh cúi đầu chào trước - sau tiết học, các em tự chia đồ ăn, tự ý thức giữ vệ sinh, tham gia hoạt động ngoại khóa... là những ưu điểm của mô hình giáo dục Nhật Bản.

Thông minh học giỏi là điều tốt, nhưng
điều quan trọng hơn là nhân cách tốt.