Chương trình giảng dạy

Bài viết này xin giới thiệu về giờ học của môn gia đình của lớp 5 tuổi

Hôm nay các bạn nhỏ sẽ được tập luyện rất nhiều cách khâu khác nhau. Các bạn hãy chú ý để không làm rơi kim nhé. Việc sử dụng công cụ một cách an toàn là điều hết sức quan trọng. Cả bạn nam và bạn nữ đều đang xâu chỉ vào kim Bài học […]

Sự Khác Biệt Giữa Chương Trình Của Việt Nam và Nhật Bản

Sự khác biệt giữa chương trình của Việt Nam và Nhật Bản

Chương Trình Giảng Dạy Tiếng Anh

Chương trình tiếng Anh

Chương Trình Giảng Dạy Khối Mầm Non

Chương trình giảng dạy khối Mầm non

Giáo dục tiểu học, trung học cơ sở

Chương trình giảng dạy khối Tiểu học

Thông báo của khối tiểu học, trung học cơ sở

Nội quy và cuộc sống của học sinh tại trường Quốc tế Nhật Bản

Các Câu Lạc Bộ Trong Trường

Tất cả những câu lạc bộ tại trường Quốc tế Nhật Bản