Chờ đến mẫu giáo thì đã muộn

III. Giáo dục trẻ tuổi ấu thơ – chỉ người mẹ mới có thể làm được

"Giai đoạn quan trong nhất trong cuộc đời con người là từ 0-3 tuổi, tất cả việc nuôi dạy được giao phó cho người mẹ.."

I. Khả năng trí tuệ của trẻ được quyết định trong giai đoạn từ 0 đến 3 tuổi

"Tính cách và năng lực của con người thực chất được hình thành chủ yếu ở giai đoạn từ 0-3 tuổi..."

Hãy tạo ra môi trường để trẻ phát huy hết khả năng của mình

Năng lực của trẻ không phụ thuộc vào chủng tộc người - không phải bẩm sinh mà được quyết định bởi môi trường và cách giáo dục....