Khen Thưởng và Kỷ Luật

Khen thưởng:

Môi trường giáo dục Nhật Bảnlà môi trường giáo dục nghiêm khắc, tuy nhiên dường như không có hình thức khen thưởng và kỷ luật theo cách hiểu thông thường.Ở đây,khen thưởng được thay thế bằng khuyến khích và động viên, kỷ luật được thay bằng bằng hình thức kỷ luật tích cực (cần lưu ý rằng học sinh ở các trường Nhật Bản, trường Quốc tế Nhật Bản hoàn toàn không được nuông chiều, ở mọi nơi, mọi lúc và trong mọi hoạt động đều được chú ý vừa học tập vừa rèn luyện ý thức). Nhiều nhà tâm lý học cho rằng việc khen thưởng không hiệu quả bằng việc giáo viên thể hiện sự tin tưởng vào việc các em đã làm và nhiều khi khen thưởng theo cách thông thường còn có thể đối lập với khuyến khích và động viên. Khuyến khích và động viên tập trung vào những điểm mạnh, sự cố gắng, nỗ lực và tiến bộ trong qúa trình học tập của cá nhân sẽ dẫn đến tăng thêm lòng tự trọng, niềm tự hào, sự độc lập trong học tập và quan hệ hợp tác giữa học sinh với nhau. Ngược lại lời khen ngợi hoặc phê bình thông thường chỉ tập trung vào kết quả học tập, những điểm yếu,lầm lỗi và luôn so sánh học sinh này với học sinh khác, điều đó có thể dẫn đến sự xấu hổ, cảm thấy bị bẽ mặt, sự phụ thuộc và ỷ lại, sự cần làm hài lòng, sự cạnh tranh và có thể dẫn đến mất niềm tin, ganh đua và đố kỵ giữa các học sinh với nhau.

Kỷ luật:

Các nhà giáo dục đều thống nhất rằng, kỷ luật là điều cần thiết, cần có trong trường học và lớp học. Theo phương pháp giáo dục truyền thống, xử lý kỷ luật được thực hiện khi học sinhholds that children are inherently disorderly, and that their wilfulness and impulses must be gây mất trật tự, vi phạm nội quy hay bướng bỉnh. Những biểu hiện ấy cần phải được hạn chế bởi inhibited by an external discipline.một kỷ luật bên ngoài. Trong giáo dục hiện đại,các nhà giáo dục quan niệm kỷ luật liên quan tới cả học sinh và giáo viên, kỷ luật nhằm giúp những người có khả năng,trách nhiệm khác nhau phối hợp công việc cùng nhau để tôn trọng sự khác biệt, sở thích, mối quan tâm và cách học của từng học sinh. Mục tiêu cần đạt của kỷ luật làkỷ luật tự giác, cả giáo viên và học sinh đều cần xây dựng tính kỷ luật và tự giác. Giáo viên phải có hành vi ứng xử và giao tiếp mẫu mực để học sinh có thể noi theo. Chính vì vậy phương pháp kỷ luật thông thường cần được thay thế bằng phương pháp kỷ luật tích cực.

Phương pháp kỷ luật tích cực là tăng cường tính tích cực trong việc dạy học sinh những hành vi và cách ứng xử có trách nhiệm. Nó tập trung vào việc thừa nhận và khuyến khích hành vi ứng xử mang tính tích cực, hành vi không tốt sẽ bị “phớt lờ”. Tập trung vào hành vi ứng xử mang tính tích cực của học sinh, giáo viên xác định những điều được chấp nhận và được tôn trọng của mỗi học sinh.

Có thể với một số học sinh khó tìm thấy hành vi ứng xử tích cực. Chìa khóa để thực hiện giáo dục là ngăn chặn những hành vi ứng xử không tốt bằng việc quan tâm đầy đủ đến những nhu cầu về thể chất, về trí óc, về tình cảm và xã hội của học sinh để học sinh có thể học tập một cách chủ động, sáng tạo, thích thú, làm cho học sinh cảm thấy an tâm khi được chấp nhận, được tôn trọng và trở thành một phần trong tập thể. Trong những trường hợp này, giáo viên sẽ cùng học sinh thảo luận về những hành vi được và không được chấp nhận. Cả hai phía (giáo viên và học sinh) sẽ làm rõ những hành vi nào sẽ không được tha thứ và cùng lập ra các quy tắc trong lớp học. Khi học sinh tự tạo ra các quy tắc cho chính mình, các em sẽ dễ tuân theo hơn là khi giáo viên đưa ra cho chúng các quy tắc. Các nguyên tắc cần ngắn gọn, rõ ràng và dễ hiểu.

Áp dụng nguyên tắc kỷ luật tích cực là một thách thức đòi hỏi mất thời gian. Giáo viên ngoài tính tự giác, kỷ luật để luôn chủ động còn cần điềm tĩnh và kiên nhẫn, cần có thái độ tích cực đối với học sinh, thương yêu và tôn trọng các em. Học sinh sẽ cảm nhận được sự quan tâm của giáo viên và sẽ có thái độ đáp lại sự quan tâm đó. Thái độ của giáo viên trong lớp quyết định hành vi ứng xử tốt hay không tốt của học sinh.

 

                                                                                                         Trường Quốc tế Nhật Bản